Apollo

Apollo

Voorwoord van de Praeses

Beste proseniores, praesidiumleden en commilitones. Beste bevriende clubs en vrienden. Schachten.

Het nieuwe academiejaar is van start gegaan, en daarmee ook een nieuw jaar bij Apollo, inmiddels ons 14e jaar. Net als elk ander jaar zullen we ook dit jaar weer wekelijks samenkomen voor een activiteit, of een clubavond in ons clubcafé Den Turk.

Onder de activiteiten vallen klassiekers zoals de kroegentocht, de kotrolling, en (als conservatoriumvereniging) de concerten. Natuurlijk mogen de cantussen niet ontbreken! Ook de goeie ouwe spelletjesavond komt weer terug.

We gaan extra goed feesten, met naast al onze traditionele feestjes (halloween, kerst, cocktailparty, galabal) dit jaar een extra feest!

Naast onze eigen activiteiten gaan we ook graag naar activiteiten van bevriende clubs. Elk jaar gaan we als afsluiter een week weg met de club, waarin we o.a. cantussen, brouwerijen bezoeken, en op stap gaan in de omgeving.

Buiten alle geplande zaken bereiden we ons dit jaar voor op het volgende jaar, dat een lustrumjaar zal zijn!

Genen drank, gene klank! Ut vivat, crescat et floreat, Apollo!

Renée Vos, Praeses 2018-2019

Onze sponsers