Apollo

Apollo

Voorwoord van de Praeses

Beste proseniores, praesidiumleden en commilitones. Beste bevriende clubs, vrienden en sympathisanten. Schachten.

Apollo blaast 15 kaarsjes uit en dat is reden voor een groot feest!

We gaan dit jaar niet enkel traditiegewijs verder met onze leuke clubavonden, cantussen en feestjes, er komen ook een aantal nieuwe activiteiten op de kalender alsook een jaarlijkse verassingsactiviteit. Buiten onze eigen activiteiten gaan we natuurlijk ook graag eens feesten bij onze bevriende clubs.

Daar wij een studentenclub zijn van het conservatorium bieden we ook een aantal concerten aan waar onze leden het beste van zichzelf kunnen laten zien en horen.

Een lustrumweek mag zeker niet ontbreken, waar we al onze (oud)leden eens zullen verwennen maar zeker onze favoriete barman, Jelle de Groote, die ondertussen 10 jaar onze Vader Abt is. Het einde van ons academiejaar sluiten we dan weer af met de vetrouwde Apolloweek.

Genen drank, gene klank! Ut vivat, crescat et floreat, Apollo!

Danyon Verhaege
Praeses 2019-2020

Onze sponsers